Blogger templates

quarta-feira, 15 de junho de 2016

Test your Dutch!

1. Articles
 • De boek
 • Het boek
2. Articles
 • De man
 • Het man
3. Articles
 • De kind
 • Het kind
4. Articles
 • De kopjes
 • Het kopjes
5. Articles
 • De tafels
 • Het tafels
6. Articles
 • Deze vrouw
 • Dit vrouw
7. Articles
 • Deze pen
 • Dit pen
8. Articles
 • Die land
 • Dat land
9. Articles
 • Die tomaat
 • Dat tomaat
10. Articles
 • Die vorkjes
 • Dat vorkjes
11. De Rijn is een
 • lang rivier
 • lange rivier
12. De Euromast is een
 • hoog toren
 • hoge toren
13. Nederland is een
 • klein land
 • kleine land
14. Amsterdam is een
 • groot stad
 • grote stad
15. Plurals
 • treins
 • treinen
16. Plurals
 • Boeks
 • Boeken
17. Plurals
 • zons
 • zonnen
18. Plurals
 • banaans
 • bananen
19. Plurals
 • nummers
 • nummeren
20. Plurals
 • tafels
 • tafelen
21. Plurals
 • auto's
 • autoën
22. Plurals
 • meisjes
 • meisjen
23. Plurals
 • stads
 • steden
24. Plurals
 • kinds
 • kinderen
25. De pen ligt
 • op de tafel
 • van de tafel
 • aan de tafel
26. Hij woont
 • op de Zeestraat
 • van de Zeestraat
 • in de Zeestraat
27. Wat is het verschil
 • met een appel en een peer?
 • van een appel en een peer?
 • tussen een appel en een peer?
28. Het schilderij hangt
 • op de muur
 • onder de muur
 • aan de muur
29. De kinderen gaan
 • op acht uur naar bed
 • om acht uur naar bed
 • bij acht uur naar bed
30. 's Avonds luister ik
 • naar muziek
 • voor muziek
 • tot muziek
31. Waar komt u vandaan? Ik kom
 • vanaf Engeland
 • uit Engeland
 • in Engeland
32. Zij wacht al een kwartier
 • op de bus
 • met de bus
 • voor de bus
33. Zij gaat naar de receptie. Zij ziet er netjes
 • uit
 • van
 • in
34. Ga je vanavond
 • mee naar de bioscoop?
 • op naar de bioscoop?
 • met naar de bioscoop?
35. Verbs1 (present tense)
 • Hoe gaan het met u?
 • Hoe gaat het met u?
 • Hoe ga het met u?
36. Verbs1 (present tense)
 • Wie bent u?
 • Wie is u?
 • Wie zijn u?
37. Verbs 1 (present tense) Meneer Jansen
 • zoeken een nieuwe appartement
 • zoek een nieuwe appartement
 • zoekt een nieuw appartement
38. Verbs 1 (present tense)
 • Spreken u Nederlands?
 • Sprekt u Nederlands?
 • Spreekt u Nederlands?
39. Verbs 1 (present tense)
 • Werken u in Amsterdam?
 • Werkt u in Amsterdam?
 • Werk u in Amsterdam?
40. Verbs 1 (present tense)
 • Waar ligt het boek?
 • Waar liggen het boek?
 • Waar lig het boek?
41. Verbs 1 (present tense)
 • Hebben meneer en mevrouw van Gogh kinderen?
 • Heb meneer en mevrouw van Gogh kinderen?
 • Heeft meneer en mevrouw van Gogh kinderen?
42. Verbs 1 (present tense)
 • Waar wonen Koning Willem-Alexander?
 • Waar woont Koning Willem-Alexander?
 • Waar woon Koning Willem-Alexander?
43. Verbs 1 (present tense)
 • Ik drinken een kopje koffie
 • Ik drinkt een kopje koffie
 • Ik drink een kopje koffie
44. Verbs 1 (present tense)
 • Schrijft u met pen of potlood?
 • Schrijf u met pen of potlood?
 • Schrijven u met pen of potlood?
45. Verbs 2 (past tense)
 • Vanmorgen maakde zij een kop koffie
 • Vanmorgen maakte zij een kop koffie
 • Vanmorgen meek zij een kop koffie
46. Verbs 2 (past tense)
 • Gisteren werkte hij in de tuin
 • Gisteren werkde hij in de tuin
 • Gisteren work hij in de tuin
47. Verbs 2 (past tense) Vorige week
 • duurte het concert 2 uur
 • duurde het concert 2 uur
 • doer het concert 2 uur
48. Verbs 2 (past tense)
 • Vroeger voetbalde hij in een beroemd team
 • Vroeger voetbalte hij in een beroemd team
 • Vroeger voetbiel hij in een beroemd team
49. Verbs 2 (past tense) Tien jaar geleden
 • hebde ik een Volkswagen
 • hebte ik een Volkswagen
 • had ik een Volkswagen
50. Verbs 2 (past tense) Een uur geleden
 • parkeerte hij de auto
 • parkeerde hij de auto
 • parkoer hij de auto
51. Verbs 2 (past tense) Na het werk
 • drinkte ik een biertje
 • drinkde ik een biertje
 • dronk ik een biertje
52. Verbs 2 (past tense)
 • Vanmorgen sprak ik Nederlands in de winkel
 • Vanmorgen spreekte ik Nederlands in de winkel
 • Vanmorgen spreekde ik Nederlands in de winkel
53. Verbs 2 (past tense)
 • Gisteren ging Jan en Marie naar Madurodam
 • Gisteren gingden Jan en Marie naar Madurodam
 • Gisteren gingen Jan en Marie naar Madurodam
54. Verbs 2 (past tense)
 • In het weekend deed wij ons huiswerk
 • In het weekend doeden wij ons huiswerk
 • In het weekend deden wij ons huiswerk
55.Zij heeft vandaag een pakje sigaretten
 • gerookt
 • gerookd
56. Het meisje heeft gisteren vijftig rapporten
 • getypt
 • getypd
57. Haar man heeft gisteren het avondeten
 • gekookt
 • gekookd
58. Wij hebben tien jaar in Delft
 • gewoont
 • gewoond
59. Ik ben in het weekend naar Maastricht
 • gegangen
 • gegaan
60. Hij heeft de rekening nog niet
 • gebetaald
 • betaald
61. Hij is vanmorgen om zeven uur
 • opgestaan
 • geopstaan
62. Zij heeft om half acht een kopje thee
 • gedronken
 • gedrunken
63. Ben je in het Rijksmuseum
 • geweest?
 • gewezen?
64. Heeft u vannacht goed
 • geslaapt?
 • geslapen?
65. Meneer van Rijn
 • heeft nog nooit in een Rolls Royce gereden
 • is nog nooit in een Rolls Royce gereden
66. Elly en Marie
 • hebben twee uur gewandeld
 • zijn twee uur gewandeld
67. De trein
 • is om 10 uur gearriveerd
 • heeft om 10 uur gearriveerd
68. Zijn vrouw
 • is naar Hoek van Holland gefietst
 • heeft naar Hoek van Holland gefietst
69. Zie je die man
 • die daar zit?
 • dat daar zit?
 • wie daar zit?
70. Hij weet niet zeker
 • omdat hij vanavond komt
 • als vanavond hij komt
 • of hij vanavond komt
71. Zij gaat niet naar het concert
 • omdat zij is ziek
 • want zij is ziek
 • als zij is ziek
72. We drinken nog een biertje
 • of dan gaan we naar huis
 • als dan gaan we naar huis
 • en dan gaan we naar huis
73. Ik had zo'n hoofdpijn
 • als ik vanmorgen wakker werd
 • toen ik vanmorgen wakker werd
 • of ik vanmorgen wakker werd
74. Hij neemt een taxi
 • terwijl hij te veel heeft gedronken
 • als hij te veel heeft gedronken
 • of hij te veel heeft gedronken
75. Zij vraagt
 • hoe laat de trein vertrekt
 • hoeveel de trein vertrekt
 • wie de trein vertrekt
76. Het is slecht weer
 • omdat we gaan niet wandelen
 • want we gaan niet wandelen
 • dus we gaan niet wandelen
77. Wil je met de auto
 • terwijl wil je met de fiets?
 • dus wil je met de fiets?
 • of wil je met de fiets?
78. Ik ben niet doof,
 • je moet niet zo hard te praten
 • je wilt niet zo hard te praten
 • je hoeft niet zo hard te praten
79. Zij
 • durft morgen heel blij zijn om haar vriend te zien
 • zal morgen heel blij zijn om haar vriend te zien
 • hoeft morgen heel blij zijn om haar vriend te zien
80. Als je voor het examen wilt slagen,
 • moet je hard werken
 • wil je hard werken
 • mag je hard werken
81. Hij vraagt haar:
 • wil je met me trouwen?
 • moet je met me trouwen?
 • hoef je met me trouwen?
82. In veel gebouwen en kantoren
 • laat u niet roken
 • hoeft u niet roken
 • mag u niet roken
83. Hij heeft nooit de ideale vrouw
 • kon vinden
 • gekund vinden
 • kunnen vinden
84. Ik heb hem echt nodig,
 • ik hoef een auto hebben
 • ik kan een auto hebben
 • ik moet een auto hebben
85. Ik reis nooit met de boot want ik
 • moet niet zwemmen
 • durf niet zwemmen
 • kan niet zwemmen
86. Hij geeft zijn vrouw een bos bloemen.
 • True
 • False
87. Vandaag het is maandag.
 • True
 • False
88. Wij zijn in Nederland pas twee maanden.
 • True
 • False
89. Zij heeft gisteren de hele dag heel hard gewerkt.
 • True
 • False
90. Ik weet niet wanneer meneer Jansen op vakantie gaat.
 • True
 • False
91. Hij leerde Engels toen hij was jong.
 • True
 • False
92. Ik eet een boterham want ik heb honger.
 • True
 • False
93. Volgend jaar wij zullen bezoeken het Van Gogh museum.
 • True
 • False
94. Als het mooi weer is, ga ik naar het strand.
 • True
 • False
95. Het boek dat op de tafel ligt blauw is.
 • True
 • False
96. Neem me niet kwalijk, betekent
 • Ik ben een slecht persoon
 • Sorry
 • Geef me een lift, alstublieft
97. Dat is jammer, betekent
 • Dat is goed
 • Dat is niet zo leuk
 • Dat is heel lekker
98. Het gaat wel, betekent
 • Het is prima
 • Het is slecht
 • Het is niet goed en het is niet slecht
99. Klaar is Kees, betekent
 • Het is nog niet klaar
 • Het is bijna klaar
 • Het is klaar
100. De test viel mee, betekent
 • De test was moeilijker dan ik dacht
 • De test was precies wat ik had verwacht
 • De test was makkelijker dan ik dacht
continualendo »

segunda-feira, 14 de março de 2016

luisteroefening

continualendo »